Ловачко удружење „Млава“

Ловачко удружење „Млава“ са седиштем у Малом Црнићу, газдује ловиштем „Орловача“ укупне површине 10.831 ха, од чега ловне површине обухватају 8.500 ха.
Удружење има 305 активних чланова.
Стално гајене врсте дивљачи у ловишту „Орловача“ су јелен лопатар, срна, зец, фазан, пољска јаребица.
Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 16 стабилних чека, 8 чека на дрвету, 40 хранилишта за крупну дивљач, 33 хранилишта за фазане и пољске јаребице и 12 солишта. Удружење поседује ловачки дом корисне површине 160 м2, 2 ловачке куће укупне површине 126 м2, 6 ха земље и 1 ха вишегодишњих ремиза.
У ограђеном делу ловишта, на површини 50 ха гаје се јелени лопатари.
Стручна служба има управника ловишта и ловочувара, којима помаже 10 ловочувара волонтера у секцијама.
Адреса Ловачког удружења „Млава“:
12311 Мало Црниће
Контакт телефон:

012/280-008 и

012/266-549