ТООМЦ

       Tуристичка организација општине Мало Црниће основана је 27. децембра 2004. године. Општина као оснивач Туристичке организације у својим плановима и програмима одредила је  значајно место за развој туризма у општини Мало Црниће. Формирањем Туристичке организације створени су формални и суштински услови за организован рад на унапређењу и управљању развојем туризма на подручју општине Мало Црниће. Туристичка организација настоји да својим активностима доприноси унапређењу туристичке понуде и повећању туристичких садржаја на територији општине Мало Црниће. Подстицањем реализације програма, циљ је развој бројних селективних облика туризма намењених излетницима и викендашима, што резултира повећање квалитета туристичко-угоститељске понуде.

Прикупљањем и објављивањем информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Мало Црниће, координацијом између бројних туристичких субјеката, промоцијом културно-историјских вредности, организацијом културних и спортских манифестација, промовисањем ловног, риболовног и сеоског туризма, Туристичка организација даје допринос успешнијем пословању у области туризма и економије.

    Туристичка организација општине Мало Црниће обавља делатност послова промоције и развоја туризма општине Мало Црниће, координирања  и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма; прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

 

 

Органи Туристичке организације општине Мало Црниће:

1) Управни одбор:

* Председник:  Стефан Јовановић

* Чланови: Јелица Мрдак, Александра Манев, Иван Аксентијевић, Тања Сарић.

2) Надзорни одбор:

* Председник: Давор Марјановић;

* Чланови: Јелена Стојадиновић, Ана Страхиновић.

3) Директор: Јасна Јовић

 

 

Седиште Туристичке организације је у Малом Црнићу, Бајлонијева 119, 12311 Мало Црниће.

 

Туристичка организација општине Мало Црниће има статус правног лица, послује са прописима којима се уређују јавне службе и уписана је у регистар Привредног суда.

 

За све туристе  на располагању су:

 

  • Туристичка организација општине Мало Црниће – 012/280-164
  • Удружење жена „Гергине Кобиље“ – 063/732-5168
  • Удружење жена „Сестра Јелица“ – 064/155-2249
  • Туристичка агенција „Континентал турс“ – 064/282-2209
  • Еколошко удружење „Заова“ – 065/280-0059
  • Ловачко удружење „Млава Мало Црниће“ – 065/280-0059
  • Ловачко удружење „Стиг Божевац-Смоњинац“- 012/281-228
  • Удружење пчелара „Стиг“ – 064/320-6391