Точак

O

Излетиште Точак налази се на тромеђи села Кобиље, Кула и Аљудово. Настало је 2008. године заједничким залагањем удружења грађана „Точак“ – Кула, коме је циљ био обезбеђивање простора за организовање спортских и културних дешавања, поштујући традицију стишког и хомољског  краја.

Излетиште „Точак“ је специфично по јединственом извору који чине три извора која се сливају у један.   Хигијенски завод Пожаревац редовно контролише исправност воде и резултати су истакнути на јавном месту на излетишту. Вода овог извора је веома лака без штетних састојака и микробиолошки исправна. Бројни излетници су редовни посетиоци овог излетишта због прелепог амбијента, мира, чистог ваздуха и могућностима за безбедно роштиљање.