OБАВЕШТЕЊЕ

На основу закључка Владе Републике Србије

05 Број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године, Туристичка организација општине Мало Црниће обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.

Адреса електронске поште за подношење поднесака грађана је

office@toomc.org

Телефон: 065/280-0056